box@cinemaconspiracy.cz

POKYNY NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘEHLÍDKY CINEMA CONSPIRACY

! Během projekcí je zakázáno používat (mít zapnutý) mobilní telefon. Před vstupem budete zaměstnanci kina požádáni o odevzdání baterie z vašeho přístroje, ta vám bude vrácena při odchodu z kina. - Doporučujeme s sebou telefony raději vůbec nebrat.

! Během festivalu je v prostorách kina (včetně dvorku) dovolená konzumace nápojů a potravin zakoupených výhradně na baru kina Aero. Opatření zahrnuje i tabákové výrobky. Žádáme také všechny, kterým budou potraviny či přímo drogy nabízeny cizí osobou, aby toto bezprostředně oznámili obsluze kina.

! Návštěvníkům, kteří se na přehlídku chtějí vypravit i přesto, že se nebudou cítit zdravotně zcela v pořádku, doporučujeme, aby zůstali raději doma.

! Návštěvníkům je zakázáno přinášet do kina nebezpečné předměty. Mezi ty mimo jiné patří veškerá elektronika, nůžky na nehty, kosmetické přípravky, či neprůhledné zapalovače. Při vstupu budete prověřeni detektorem kovu, screeningem zavazadel, případně i osobní prohlídkou (pod lékařským dozorem).

! Pozorně sledujte značení v prostorách kina. Od dveří označených s varovným nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN" udržujte odstup minimálně 1,75 metru.

! Nenechávejte své osobní věci (kabáty, tašky apod.) bez dozoru, mějte je stále při sobě. Odložené podezřelé předměty budou bez prodlení odstraněny zaměstnanci kina bez nároku na náhradu.

Ujistěte se, že rozumíte výše uvedeným pokynům. V opačném případě nejsme schopni zajistit Vaši bezpečnost! 

 

CONSPIRACY LINKS

http://www.sgo-info.eu/

http://conspiracycentral.net:6969/

http://www.abovetopsecret.com/

http://conspiracyrealitytv.com/

http://www.orwelltoday.com/conspiracy.shtml

http://illuminati-and-911.com/dcontent/9247

http://www.southparkstudios.com/episodes/

http://tracker.conspiracycentral.net/index.php

http://www.piczogame.net/fullsizegame/207/bush-lies.html
Copyright unbreakable 007 2008 | Úvodní stránka